Tel: 06-57564991

Garantie

De duur van de garantie:

 • De garantieperiode is normaliter drie jaar ingaande op de dagtekening van de verzonden rekening.
 • Wanneer er een andere duur vermeld staat in de offerte is deze leidend.
 • De ingediende rekening dient eerst voldaan te zijn voordat eventuele reclames op geleverd werk in behandeling wordt genomen.

Naamstelling:

 • De garantie geldt alleen voor de rechtspersoon die vermeld wordt op de verzonden rekening. Indien een woning/pand verkocht of tussentijds verhuurd wordt aan derden dan vervalt de garantie.

Onder de garantie valt:

 • Het afbladderen van verf.
 • Blaasjes op het verfwerk.
 • Niet geraakt houtwerk aan kozijnen, deuren of ramen.(zgn heilige dagen)
 • Overige onvolkomenheden die in alle redelijkheid onder het schilderwerk uitgevoerd had moeten worden.

Indien het gaat om buitenwerk dan blijft de garantie van kracht, indien:

 • Twee keer per jaar al het houtwerk wordt schoongemaakt met een niet agressief schoonmaakmiddel.
 • Elk jaar de kitranden/stopverfranden laat nakijken en waar nodig wordt bijgewerkt door ons bedrijf.
 • Na twee jaar de onderregels en de stopverfranden door ons bedrijf wordt bijgewerkt
 • Eventueel later aangebrachte schroeven of haken die van RVS materiaal zijn indien niet bijgeschilderd moet worden.
 • Eventuele onvolkomenheden van het schilderwerk worden tijdig gemeld

De garantie voor buitenwerk vervalt, wanneer:

 • Er constructieve wijzigingen aan de kozijnen worden aangebracht.
 • Aan de binnenzijde van de kozijnen onvoldoende schilderonderhoud wordt gepleegd.
 • Er schilderwerkzaamheden door bewoner of een derden gepleegd wordt aan het houtwerk dat onder de garantie valt.
 • Er lekkage/vochtproblemen ontstaan die het houtwerk direct of indirect bevochtigen via gescheurde of beschadigde dakbedekking, zink of lood.

Niet onder garantievoorwaarden vallen:

 • Beschadigingen van houtwerk veroorzaakt door vallende voorwerpen, te ver openslaande deuren en ramen.
 • Krassen en beschadigingen van dorpels veroorzaakt door het in- en uitlopen.
 • Verkleuren van het lakwerk door middel van UV straling van de zon.
 • Houtrotbehandelingen van verbindingen; behoudens wanneer deze geheel zijn vervangen door een nieuwe hard houten verbinding.
 • Indien de klant andere schildermateriaal laat gebruiken dan wij in de offerte hebben voorgeschreven.
Naar WhatsApp
Welkom op onze website. U kunt ons ook gelijk een appje sturen.